अस्विकरण

यद्यपि यस पोर्टलमा सामाग्रीको शुद्धता सुनिश्चित गर्नका लागि सबै प्रयासहरु गरिएका छन्, यसलाई कानुनको कथन वा कुनै कानुनी उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनु हँुदैन । यस वेबसाइटमा इन्टैकद्वारा प्रदान गरिएको जानकारी सामान्य जानकारी उद्देश्यका लागि मात्र हो र साईटमा सबै जानकारी असल  विश्वासका साथ प्रदान गरिएको छ, यद्यपि इन्टैकले यस साइटमा कुनैपनि जानकारीको शुद्वता, पर्याप्तता, वैधता, विश्र्वसनीयता, उपलब्धता वा पुर्णताको सम्बन्धमा कुनै पनि प्रकारको प्रतिनिधित्व वा वारेन्टी गर्दैन । प्रयोगकर्ताहरुलाई पोर्टलमा प्रदान गरिएको जानकारीमा केहिकार्य गर्नु अघि कुनै पनि जानकारी प्रमाणित गर्न÷जाँच गर्न र उपयुक्त व्यावसायिक सल्लाह प्राप्त गर्न सल्लाह दिइन्छ ।

कुनै पनि अवस्थामा इन्टैक कुनै पनि खर्च, नोक्सान वा क्षतिको लागि उत्तरदायी हुनेछैन, विना सिमा, अप्रत्यक्ष वा परिणामात्मक हानि वा क्षति वा कुनै पनि खर्च, नोक्सान वा नोक्सानबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि खर्च, हानि वा नोक्सान, डाटाको प्रयोग वा प्रयोगबाट उत्पन्न हुने यस पोर्टलको प्रयोगको सम्वन्धमा उत्तरदायी हुनेछैन।

प्रयोगका माथि उल्लिखित शर्तहरु भारतीय कानुन अनुसार हुनेछन् । यी नियम र शर्तहरु अन्तर्गत उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद नयाँ दिल्ली, भारतको अदालतको विशेषाधिकार क्षेत्रको अधिनमा हुनेछ ।

error: Content is protected !!