प्रतिलिपि अधिकार नीति

यस वेबसाइटका सामग्रीहरू INTACH, काठमाडौं, नेपालबाट अनुमति बिना आंशिक वा पूर्ण रूपमा पुन: उत्पादन गर्न सकिँदैन। यदि अर्को प्रकाशनको अंशको रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने, स्रोतलाई उचित रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यस वेबसाइटको सामग्री कुनै पनि भ्रामक वा आपत्तिजनक सन्दर्भमा प्रयोग गर्न सकिँदैन।

error: Content is protected !!